Ứng dụng cây trồng

CÙNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi phân phối các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất từ những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vi sinh-sinh học thuộc các nước G7 ứng dụng trong ngành xử lý môi trường cũng như ngành nông nghiệp sạch; đặc biệt là các chế phẩm vi sinh ứng dụng cho XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG trong Nuôi Trồng Thủy Sản ao trải BẠT, ao ĐẤT, ao QUẢNG CANH … và vi sinh ứng dụng cho CÂY TRỒNG.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.