Vi sinh dinh dưỡng Aquafeed/Aquamedica

Nhận dạng: Dạng bột

Hàm lượng:

  • Công bố: min. 5,0 tỉ cfu/kg
  • Thực tế: 5,0 tỉ cfu/g
  • Lipid thô: min. 1,5%
  • Sợi thô: max. 9,5%

Thành phần:

  • Bacillus spp. (Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus pumilus; Bacillus subtilis; Bacillus megaterium; Bacillus licheniformis)
  • Lactobacillus acidophilus;
  • Pediococcus acidiladici;
  • Saccharomyces cerevisiae.

Sản xuất: Bionetix International Corp., Canada.